+420 731 415 875 bagifloor@seznam.cz Česky

Průmyslové podlahy a základové desky

U betonových podlah s drátkovou výztuží nebo železobetonových je obvykle volena třída betonu C20/25 anebo C25/30, max. použitá frakce kameniva 8–16 mm. Deska o min. tloušťce 100 mm. Podlaha je oddělena od podloží separační fólií a okrajovým dilatačním páskem mirelon zajištujícím možnost smršťování jednotlivých dilatačních celků.


Drátkobetonové podlahy

Betonové podlahy s rozptýlenou výztuží jsou v současnosti nejpoužívanější a většinou také nejlevnější. Výhodou je hlavně rychlost pokládky. Statickým výpočtem dle požadovaného zatížení a pevnosti podkladu jsme schopni spočítat sílu betonové vrstvy a potřebné množství drátků. Na běžné zatížení (parkoviště, lehká výroba, lehké sklady) většinou postačuje vrstva 13 cm vyztužena 25 kg/m3 drátků. Drátkobetonovou podlahu doporučujeme opatřit vsypem, stěrkou či nátěrem.


Drátkobetonové podlahy bez vsypu

Drátkobetonové podlahy bez vsypu se používají jako podkladní vrstva pro další povrchovou úpravu (základové desky). Povrch betonu je nasákavý, prašný a s minimální chemickou odolností. Povrch je nutno ošetřit nátěrem, epoxidovou nebo cementovou stěrkou či vsypem. Popřípadě jej použít pod dlažbu či jiný finální povrch.


Drátkobetonové podlahy se vsypem

Vsyp je základním způsobem zlepšení povrchu průmyslových betonových podlah, který spočívá v nanesení relativně malého množství (3-5 kg/m2) vsypového materiálu na povrch zavadlé, srovnané a zhutněné betonové směsi. Následně se povrch hladí pomocí rotačních hladiček dle postupného tvrdnutí betonu do požadované kvality. Výsledkem je monolitická deska s bezprašným a odolným povrchem na obrus.