+420 731 415 875 bagifloor@seznam.cz Česky

Lité podlahy

Cementová litá podlaha

Litý cementový potěr je materiál pro podlahové roznášecí vrstvy sloužící jako podklad pod finální nášlapnou vrstvu (PVC, dlažbu, koberec, parkety apod.). Potěr je možné použít také jako pojížděný do garáží v tomto případě doporučujeme zvolit vyšší tloušťku a jako podklad extrudovaný polystyren, případně vyztužit vložit kari sítí. Povrch potěru je dále nutné opatřit buď lepenou nášlapnou vrstvou, nebo ochranným epoxidovým nátěrem. Cementový potěr se díky svým vlastnostem hodí k dokonalému zalití trubek podlahového topení. Za jeden den je možné nalít plochu až 800–1100 m2.


Ukládka

Ukládka cementového potěru probíhá čerpáním gumovými hadicemi. Čerstvou tekutou směs pístové čerpadlo přečerpá na určené místo, kde ji pracovníci zpracují do požadované roviny. Po nalití směsi a dosažení odpovídající výšky vrstvy probíhá zpracování pomocí speciální natřásací hrazdy. Správnost nivelety je nepřetržitě kontrolována laserovým nivelačním přístrojem. Křížové zvlnění směsi hrazdou zajišťuje dokonalé zatečení, odvzdušnění směsi a dosažení optimální nivelety a rovinatosti povrchu. Správnost nivelety je nepřetržitě kontrolována laserovým nivelačním přístrojem. Na místě nezůstávají zbytky nespotřebovaného materiálu. Na stavbě také není potřeba mít zdroj vody a elektrické energie.


Výhody

  • Vynikající rovinatost povrchu pro pokládku nášlapných vrstev
  • Vhodný do vlhkých prostor
  • Vhodný i v kombinaci s podlahovým vytápěním
  • Velmi rychlá realizace
  • Realizace i bez použití ocelové výztuže
  • Úspora nákladů – bez stěrkování, menší tloušťka potěru (od 45 mm)
  • Úspora času a pracovníků na stavbě
  • Úspora elektrické energie a vody na stavbě
  • Zhotovení dilatačních spár je nezbytné, jejich rozmístění je obdobné jako u klasických cementových potěrů, dilatované plochy nemají být větší než 35m2
  • Poměr stran dilatované plochy nesmí překročit hodnotu 4:1